................................................................................................................................................................................

 

บริษัทฯ ในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ จัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553

 

................................................................................................................................................................................
 

ผู้บริหารบริษัทฯในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ มอบที่ดิน 3 ไร่ ในเขตหนองจอก ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

 

................................................................................................................................................................................
 

บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปร์ดักส์(ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันศุกร์ที่29 มกราคม – วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

 

................................................................................................................................................................................
 

 บริษัทฯในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิบ้านเด็กพระคุณ จ.จันทบุรี

 

................................................................................................................................................................................
 

บริษัทฯในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย จ.เชียงใหม่

 

................................................................................................................................................................................
 

  ภาพกิจกรรมส่งท้ายปี้เก่าต้อนรับปีใหม่ 2010

 

................................................................................................................................................................................
 

  ภาพบรรยากาศการอบรมพนักงานปฏิบัตการ 2552 

 

................................................................................................................................................................................
 

  ภาพบรรยากาศ การออกบูธ  งานเกษตรแฟร์ 2552

 

................................................................................................................................................................................
 

  งาน  Thank you Party ang Happy New year 2009
กลุ่ม ธรรมชาติ วันที่ 26 ธันวาคม 2551

 

................................................................................................................................................................................
 

   บริษัท เพนตากอน น็อนเพสท์ ซิทเทม จำกัด (เครือธรรมชาติกรุ๊ฟ)
ร่วมกับ บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมบริจาคเงินให้กับองค์การกุศุล Night Light เพื่อช่วยเหลือสตรี
ทำงานกลางคืน สามารถ  เ ข้าดูรายละเอียด

 

................................................................................................................................................................................
 

บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมบริจาคเงิน องค์กร  บ้านเด็กพระคุณ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ สามารถเข้าดูรายละเอียด

 

................................................................................................................................................................................
 

  บริษัท เพนตากอน น็อนเพสท์ ซิทเทม จำกัด (เครือธรรมชาติกรุ๊ฟ)
ร่วมกับ บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมบริจาคเงิน องค์กร  Step Ahead เพื่อช่วยเหลือชุมชนคลองเตย   สามารถเข้าดูรายละเอียด

 

................................................................................................................................................................................