บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมสนับสนุน องค์กร บ้านเด็กพระคุณ เพื่อช่วย
เหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้เอดส์ สามารถเข้าดูรายละเอียดหรือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้ที่เว็บ   www.houseofgracethailand.com   หรือติดต่อ คุณ อลัน เบอร์โทร 081-332-8438