บริษัท เพนตากอน น็อนเพสท์ ซิทเทม จำกัด (เครือธรรมชาติกรุ๊ฟ) ร่วมกับ บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมบริจาคเงินใหักับองค์กรการกุศล  Night Light  เพื่อช่วยเหลือสตรี ทำงานกลางคืน ซึ่ง
  สามารถ เข้าดูรายละเอียดหรือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้ที่เว็บ   www.nightlightbangkok.com
หรือติดต่อคุณ พนมภรณ์ อุทัยศรี  เบอร์โทร 062-653 0351  E-mail :nightlightbkk@yahoo.com