บริษัท เพนตากอน น็อนเพสท์ ซิทเทม จำกัด (เครือธรรมชาติกรุ๊ฟ) ร่วมกับ บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับ องค์กร  Step Ahead เพื่อช่วยเหลือชุมชนคลองเตย   สามารถเข้าดูรายละเอียดหรือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้ที่เว็บ   www.stepaheadmed.org
หรือติดต่อ คุณ ศรีสุดา เบอร์โทร 089-4500466 E-mail : saisupsin@yahoo.com