>>:: ผู้บริหารบริษัทฯในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ มอบที่ดิน 3 ไร่ ในเขตหนองจอก ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์  คุณสมพงษ์ จิรมณีวงศ์ ผู้บริหารบริษัทฯในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ ได้มอบที่ดินจำนวน 3 ไร่ ในเขตหนองจอกให้ผู้นำชุมชนได้ใช้ประโยชน์กับสังคม เป็นโครงการของปปส.ร่วมกับชุมชนในพื้นที่หนองจอก เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและเข้ามาอยู่ในโครงการบำบัดช่วยเหลือผู้ติดยาในพื้นที่ ให้ปลูกพืช ทำไร่และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน