>>:: บริษัทฯในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิบ้านเด็กพระคุณ จ.จันทบุรีบริษัทในเครือธรรมชาติกรุ๊ฟ บริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิบ้านเด็กพระคุณ จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งทำงานช่วยเหลือดูแลเด็กติดเชื้อเอดส์  ซึ่งมีทั้งพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้ว กับเด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อเอดส์และไม่สามารถดูแลลูกได้ หากท่านอยากมีร่วมช่วยเหลือสังคมเชิญติดต่อได้ที่ คุณเกียรติศักดิ์  ลิมธนกุญชัย081-723-8380