>>:: พนักงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารในโอกาสวันสงกรานต์

พนักงานบริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมใจกันรถน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ปี 2553