>>:: ร่วมแสดงสินค้า-บริการ ในงาน THAILAND TRADE SHOW โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  

บริษัท เพนตากอน น็อนเพสท์ ซิสเทม จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทกำจัดที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ) ร่วมแสดงสินค้า-บริการ ในงาน THAILAND TRADE SHOW โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย