>>:: กลุ่มนักศึกษาปี 4 จากมหาวิทยาลัยรัฐต่าง ๆ ในอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ  
วันที่ 21 พค. 2554 กลุ่มนักศึกษาปี 4 จากมหาวิทยาลัยรัฐต่าง ๆ ในอเมริกา เยี่ยมชมกิจการของ บริษัทฯ เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลในการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและบริการในประเทศไทย