เหมาะสำหรับบ้านที่กำลังเจอปัญหาปลวกบุกรุกเข้ามาโจมตีกัดกินข้าวของภายในบ้านแล้ว
เป็นเหยื่อไม้ล่อปลวกอัดแท่งผสมพืชสมุนไพรเช่นเดียวกับรูปแบบแรกแต่ไม่ต้องฝังดินเพียงแต่เอาไปติดตั้งบริเวณทางเดิน
ของปลวก หรือวางลงในที่มืด ชื้น, เงียบ เช่น ใต้บันได, ภายในตู้, ด้านบนฝ้า เพื่อให้ปลวกมากัดกินเหยื่อสมุนไพรที่อยู่ใน
กล่องพลาสติก( GUARD CHECKPOINT) จะสังเกตุได้ว่าหากปลวกได้รับเหยื่อสมุนไพรนี้ ลำตัวจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มกว่าเดิม
 
วิธีใช้
1. นำเหยื่อล่อปลวกอัดแท่งผสมพืชสมุนไพรบรรจุลงใน GUARD CHECKPOINT สำหรับใส่เหยื่อล่อปลวก
2.
นำ GUARD CHECKPOINT ที่บรรจุเหยื่อล่อปลวกไปวางขวางทางเดินของปลวกหรือในตำแหน่งที่คาดว่าจะมีปลวก
 
* ต้องตรวจเช็คทุก 15 วัน หากจุดใดเหยื่อหมดให้เปลี่ยนเหยื่อใหม่แทน
* วิธีนี้จะเห็นผล ภายใน 6 เดือน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวก