เหมาะสำหรับป้องกันปลวกรุกล้ำเข้าบ้าน
เป็นน้ำมันสมุนไพรเข้มข้น มีผลออกฤทธิ์โดยการสัมผัส มีผลทำให้ปลวกค่อย ๆ อ่อนแอลง
ตัวที่แข็งแรงกว่าจะมากัดกินตัวที่อ่อนแอ ทำให้สารแพร่กระจายในรังของมันโดยอัตโนมัติ
ปริมาณประชากรปลวกจะลดลงเรื่อยๆ จนสูญพันธุ์ไปในที่สุด
 
 

วิธีใช้
1. ทำให้เจือจางในน้ำอัตราส่วน น้ำมันสมุนไพรเข้มข้น 1 ลิตร ต่อน้ำ 35 ลิตร
2. ใช้ฉีดพ่น, อัดท่อ และวิธีการเจาะอัดแทนสารเคมี
3. ใช้เข็มฉีดยา ฉีดน้ำสมุนไพรเข้มข้นบริเวณวงกบประตูหน้าต่าง