เหมาะสำหรับป้องกันปลวกรุกล้ำเข้าบ้าน
เป็นเหยื่อไม้ล่อปลวกอัดแท่งผสมพืชสมุนไพรบรรจุในท่อพลาสติก(GUARDSTATION)
ที่เสียบปักฝังลงดินได้ ปลวกจะกินเหยื่อล่อแล้วกลับไปรัง ปลวกจะค่อยๆ น้อยลงไป ทุกที โดยสมุนไพรบางชนิดในส่วนผสมจะมีผลต่อการวางไข่ของนางพญาปลวกในรัง 90%
จะเห็นผลภายใน 6 เดือนหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวก
 
 
วิธีใช้
1. นำเหยื่อล่อปลวกอัดแท่งผสมพืชสมุนไพรบรรจุลงใน GUARD STATION
2.
นำ GUARD STATION ที่บรรจุเหยื่อล่อปลวกฝังดิน มีระยะ ห่างจากตัวบ้าน
    ประมาณ 1.0 เมตร ในแต่ละแท่งห่างกัน 1.2 เมตร รอบๆ ตัวบ้าน ปลวกจะกิน
    เหยื่อและนำกลับรัง

* ต้องตรวจเช็คทุก 15 วัน หากจุดใดเหยื่อหมดให้เปลี่ยนเหยื่อใหม่แทน
* วิธีนี้จะเห็นผล ภายใน 6 เดือน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวก